Author Archives: Staffan Westelius

Uppdaterade Trivselregler

Styrelsen har uppdaterat Trivselreglerna – så läs igenom dom under flik Trivselregler. Under hösten har även styrelsen inventerat våra markers trädbestånd och i samband med det tagit fram ”Riktinjer för trädvård” som finns längst ner på Trivselregelsidan.

Posted in Nyheter

Städdag med vackert resultat

På städdagen lördagen 21/10 var det vackert höstväder. Cirka 25 personer kom till midsommarängen för att dela upp arbetsuppgifter. Det blev slyrensning och spångutläggning. Efter arbetet var det korvgrillning och en trevlig stund med grannar. Väl mött till våren!

Posted in Nyheter

Trädmarkering

Utmed våra vägar har det satts upp markeringar på vissa träd och grenar.  Detta beror på att vi har fått anmaning från Trafikverket där det inte finns tillräckligt fritt avstånd i vägkanten. Vi får bidrag från att sköta om våra … Continue reading

Posted in Nyheter

Arnöloppet

Stor uppslutning på lilla Arnöloppet på grillfesten. Tack alla som fixade och var funktionärer längs med vägen. Vi hade 14 deltagare på 500 m och 5 deltagare på 1800 m! Inga förlorare, bara vinnare. Och detta på en av sommarens … Continue reading

Posted in Uncategorized

Krattor för sand

Nu finns det krattor uppsatta på badplatserna för att kratta upp sanden så den inte åker ner i vattnet för fort.

Posted in Nyheter, Uncategorized

Spara på vattnet

Det är låga grundvattennivåer i regionen. För att det inte ska uppstå problem med vattentillgången i sommar behöver vi alla vara varsamma med vattenförbrukningen. Att grundvattnet är lågt beror på att det inte har fyllts på ordentligt beroende på en … Continue reading

Posted in Nyheter

Nu är stången klädd!

Välkommen kl 14:00 då chokladhjulet börjar snurra, försäljning av lotter och fiskdammsbiljetter! Skrindan som går runt området börjar anlända med barn. Hjärtligt Välkomna!    

Posted in Uncategorized

Kom och kratta sand!

Onsdag 21/6 var pråmen Solskär och lade ut sand på föreningens tre badplatser. Alla som vill är välkomna att med kratta och spade hjälpa till att sprida ut sanden! Tänk på att sprida ut sanden mer upp på stranden och inte ner i … Continue reading

Posted in Nyheter

Program för Midsommar 2017

23 juni 2017, se info under flik Midsommar 2017.

Posted in Nyheter