Category Archives: Nyheter

Nyheter om vårt område och dess aktiviteter

Höststädning 19/10

Välkommen lördag 19/10 kl 10:00 – 13:00 med samling på midsommarängen. Ta med kratta, grensax och såg så hjälps vi åt med att ta ner sly och annat. Då vi har ett flertal träd på våra allmänningar som har fallit men … Continue reading

Posted in Nyheter

Höststädning

Till den årliga höststädningen kom cirka 40 personer som rensade sly, plockade grenar, sågade träd och gjorde fint inför vintern. Före slyrensing vid Midsommarängen: Efter: Tack till alla som kom och gjorde vårt fina Arnö ännu finare!  

Posted in Nyheter

Varning för vattenbrist + besparingstips

Det varma vädret medför en ökad belastning på vattenuttag. Även om man har egen brunn tas vattnet från det gemensamma grundvattnet. Om grundvattnet tar slut är risken för saltvatteninträngning i brunnar hög och detta påverkar alla brunnar som ligger i närheten. Information … Continue reading

Posted in Nyheter

Uppdaterade Trivselregler

Styrelsen har uppdaterat Trivselreglerna – så läs igenom dom under flik Trivselregler. Under hösten har även styrelsen inventerat våra markers trädbestånd och i samband med det tagit fram ”Riktinjer för trädvård” som finns längst ner på Trivselregelsidan.

Posted in Nyheter

Städdag med vackert resultat

På städdagen lördagen 21/10 var det vackert höstväder. Cirka 25 personer kom till midsommarängen för att dela upp arbetsuppgifter. Det blev slyrensning och spångutläggning. Efter arbetet var det korvgrillning och en trevlig stund med grannar. Väl mött till våren!

Posted in Nyheter

Trädmarkering

Utmed våra vägar har det satts upp markeringar på vissa träd och grenar.  Detta beror på att vi har fått anmaning från Trafikverket där det inte finns tillräckligt fritt avstånd i vägkanten. Vi får bidrag från att sköta om våra … Continue reading

Posted in Nyheter

Krattor för sand

Nu finns det krattor uppsatta på badplatserna för att kratta upp sanden så den inte åker ner i vattnet för fort.

Posted in Nyheter, Uncategorized

Spara på vattnet

Det är låga grundvattennivåer i regionen. För att det inte ska uppstå problem med vattentillgången i sommar behöver vi alla vara varsamma med vattenförbrukningen. Att grundvattnet är lågt beror på att det inte har fyllts på ordentligt beroende på en … Continue reading

Posted in Nyheter

Kom och kratta sand!

Onsdag 21/6 var pråmen Solskär och lade ut sand på föreningens tre badplatser. Alla som vill är välkomna att med kratta och spade hjälpa till att sprida ut sanden! Tänk på att sprida ut sanden mer upp på stranden och inte ner i … Continue reading

Posted in Nyheter

Program för Midsommar 2017

23 juni 2017, se info under flik Midsommar 2017.

Posted in Nyheter