Spara på vattnet

Det är låga grundvattennivåer i regionen. För att det inte ska uppstå problem med vattentillgången i sommar behöver vi alla vara varsamma med vattenförbrukningen.

Att grundvattnet är lågt beror på att det inte har fyllts på ordentligt beroende på en mindre mängd snö och regn än vanligt under hösten.
Under en sommarmånad brukar det mesta av nederbörden avdunsta eller tas upp av vegetationen, så även om det regnar i sommar kommer det inte att hjälpa upp grundvattennivån.

Tänk på att:
– Använd inte brunnsvatten för bevattning
– Pool eller badtunna får inte fyllas på med brunnsvatten
– Tvätta inte bilen med brunnsvatten
– Var generellt sparsam, undvik till exempel att tvätta och diska mer än nödvändigt.

Läs mer på: SGU Fakta om grundvatten

Källa: Österåkers Kommun, SGU

This entry was posted in Nyheter. Bookmark the permalink.

Comments are closed.