Trädmarkering

Utmed våra vägar har det satts upp markeringar på vissa träd och grenar.  Detta beror på att vi har fått anmaning från Trafikverket där det inte finns tillräckligt fritt avstånd i vägkanten. Vi får bidrag från att sköta om våra vägar och det vill vi inte missköta.

Regeln är att 2 meter vid sidan av vägbanan och 4,6 meters höjd ska vara fritt från träd och grenar. Sköter vi inte detta finns risken att vi blir av med vägbidraget vilken utgör en stor del av vår budget.

På städdagen kommer vi bla. att ta ner dessa grenar.

Låt markeringarna sitta kvar, eller ännu hellre om ni som är fastighetsägare, ta ner träd eller grenar själva.

This entry was posted in Nyheter. Bookmark the permalink.

Comments are closed.