Uppdaterade Trivselregler

Styrelsen har uppdaterat Trivselreglerna – så läs igenom dom under flik Trivselregler.

Under hösten har även styrelsen inventerat våra markers trädbestånd och i samband med det tagit fram ”Riktinjer för trädvård” som finns längst ner på Trivselregelsidan.

This entry was posted in Nyheter. Bookmark the permalink.

Comments are closed.