Styrelsen

Ordförande: Staffan Westelius
Arnövägen 32B
ordf@arnosamf.se
Kassör: Claes Blanche
Arnövägen 40
claes@arnosamf.se
Sekreterare: Madeleine Lerne
madeleine@arnosamf.se
Trivselansvarig: Mia Mattsson
Arnövägen 51
maria@arnosamf.se
Vägansvarig: Michael Säfstrand
Tuskövägen 37
michael@arnosamf.se

Stadgar Arnösamfällighet

Årsmötesprotokoll 2019

Årsmötesprotokoll 2018

Årsmötesprotokoll 2017

Årsmötesprotokoll 2016

Datum styrelsemöten:
8 juli 2019
7 september 2019
8 december 2019
7 mars 2020

Postadress:
Arnö Samfällighetsförening
Gärdesvägen 14
191 45 Sollentuna

Comments are closed.