Styrelsen

Ordförande: Staffan Westelius
Arnövägen 32B
ordf@arnosamf.se
Kassör: Claes Blanche
Arnövägen 40
claes@arnosamf.se
Bengt Ljungrell
Arnövägen 36
bengt@arnosamf.se
Eva Håkansson
Arnövägen 46
eva@arnosamf.se
Vägansvarig: Michael Säfstrand
Tuskövägen 37
michael@arnosamf.se

Stadgar Arnösamfällighet

Årsmötesprotokoll 2020

Årsmötesprotokoll 2019

Årsmötesprotokoll 2018

Årsmötesprotokoll 2017

Årsmötesprotokoll 2016

Datum styrelsemöten:
30 augusti 2020
5 december 2020
14 mars 2021
24 april

Postadress:
Arnö Samfällighetsförening
Gärdesvägen 14
191 45 Sollentuna

Comments are closed.