Uppdaterade Trivselregler

Styrelsen har uppdaterat Trivselreglerna – så läs igenom dom under flik Trivselregler.

Under hösten har även styrelsen inventerat våra markers trädbestånd och i samband med det tagit fram ”Riktinjer för trädvård” som finns längst ner på Trivselregelsidan.

Posted in Nyheter

Städdag med vackert resultat

På städdagen lördagen 21/10 var det vackert höstväder.
Cirka 25 personer kom till midsommarängen för att dela upp arbetsuppgifter. Det blev slyrensning och spångutläggning.

Efter arbetet var det korvgrillning och en trevlig stund med grannar.

Väl mött till våren!

Posted in Nyheter

Trädmarkering

Utmed våra vägar har det satts upp markeringar på vissa träd och grenar.  Detta beror på att vi har fått anmaning från Trafikverket där det inte finns tillräckligt fritt avstånd i vägkanten. Vi får bidrag från att sköta om våra vägar och det vill vi inte missköta.

Regeln är att 2 meter vid sidan av vägbanan och 4,6 meters höjd ska vara fritt från träd och grenar. Sköter vi inte detta finns risken att vi blir av med vägbidraget vilken utgör en stor del av vår budget.

På städdagen kommer vi bla. att ta ner dessa grenar.

Låt markeringarna sitta kvar, eller ännu hellre om ni som är fastighetsägare, ta ner träd eller grenar själva.

Posted in Nyheter

Arnöloppet

Stor uppslutning på lilla Arnöloppet på grillfesten.
Tack alla som fixade och var funktionärer längs med vägen.

Vi hade 14 deltagare på 500 m och 5 deltagare på 1800 m!
Inga förlorare, bara vinnare. Och detta på en av sommarens varmaste dagar.


Alla tappra deltagare


Start av miniloppet (till brevlådan och tillbaka)


Start av lilla loppet (runt Arnö udde och tillbaka)


Hejarklacken på plats i målområdet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted in Uncategorized

Krattor för sand

Nu finns det krattor uppsatta på badplatserna för att kratta upp sanden så den inte åker ner i vattnet för fort.

Posted in Nyheter, Uncategorized

Spara på vattnet

Det är låga grundvattennivåer i regionen. För att det inte ska uppstå problem med vattentillgången i sommar behöver vi alla vara varsamma med vattenförbrukningen.

Att grundvattnet är lågt beror på att det inte har fyllts på ordentligt beroende på en mindre mängd snö och regn än vanligt under hösten.
Under en sommarmånad brukar det mesta av nederbörden avdunsta eller tas upp av vegetationen, så även om det regnar i sommar kommer det inte att hjälpa upp grundvattennivån.

Tänk på att:
– Använd inte brunnsvatten för bevattning
– Pool eller badtunna får inte fyllas på med brunnsvatten
– Tvätta inte bilen med brunnsvatten
– Var generellt sparsam, undvik till exempel att tvätta och diska mer än nödvändigt.

Läs mer på: SGU Fakta om grundvatten

Källa: Österåkers Kommun, SGU

Posted in Nyheter

Nu är stången klädd!

Välkommen kl 14:00 då chokladhjulet börjar snurra, försäljning av lotter och fiskdammsbiljetter!
Skrindan som går runt området börjar anlända med barn.

Hjärtligt Välkomna!

 

 

Posted in Uncategorized

Kom och kratta sand!

Onsdag 21/6 var pråmen Solskär och lade ut sand på föreningens tre badplatser.

Alla som vill är välkomna att med kratta och spade hjälpa till att sprida ut sanden!

Tänk på att sprida ut sanden mer upp på stranden och inte ner i vattenbrynet eller i vattnet (det kommer hamna där ändå med vågornas hjälp).

Posted in Nyheter

Program för Midsommar 2017

23 juni 2017, se info under flik Midsommar 2017.

Posted in Nyheter

Ev. Stöld från tomt

Ett rykte om att en stöld av byggmaterial har skett på vårt område har nått styrelsen. Vi vill därför påminna om att alla håller extra uppsikt på området och samverkar för att förhindra sådana tråkigheter.

Anders Kalén

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Ev. Stöld från tomt