Jakt av vildsvin och rådjur

Vi kommer få hjälp av en jägare under hösten att jaga vildsvin och rådjur på samfällighetens mark. Flera fastigheter har fått sina gräsmattor och trädgårdar upprivna eftersom vildsvins- och råddjursstammen tyvärr har vuxit sig för stor på Ljusterö.

När jakt utförs så kommer det markeras med skyltar ute vid vägarna.
Start under helgen 4/10.

Posted in Uncategorized

Grillfest fredag 26:e juli

Kl 15:00 förberedelse inför kvällen.
Vi möts på midsommarängen och hjälps åt att bygga ihop tält och ställa i ordning inför kvällen.
Ta med er egna bord och stolar!

Cirka kl 15:30 – 16:00 (när tälten är uppe) startar Lilla Arnöloppet för alla barn. 🏆 😅
Start och målgång på midsommarängen. Distanserna är 500 m eller 1800 m, det är valfritt vilken sträcka man vill springa. Alla som inte springer hejar givetvis på!

Kl 18:00 börjar festen. Vi börjar med välkomstbål, tipsrunda och 3-kamp.
Från ca kl 19 börjar vi äta. Tag med egen mat, dryck, kaffe, tallrikar, glas etc (ta gärna plastglas så slipper vi eventuella glassplitter på ängen).

Det blir pilkastning, spiktävling (vi tar swish) och dans så länge benen orkar.
Har du ett instrument och är spelsugen, ta gärna med!

Kl 11:00 dagen efter (på lördagen) träffas vi igen för att tillsammans städa och återställa allting.

Varmt välkomna, hälsningar Arnö Samfällighetsförenings festkommitté

Posted in Uncategorized

Midsommarfirande

Hjärtligt välkomna till det traditionsenliga Midsommarfirandet!
Läs vidare under fliken ”Midsommar 2019”.

Nu finns protokoll från årets stämma under fliken ”Styrelsen”.

 

Posted in Uncategorized

Inbjudan årsmöte 18/5

Välkomna till årsmöte 18 maj kl 11.00 på Granliden.

Årsstämmans öppnande
§ 1  Val av ordförande för årsstämman
§ 2  Val av sekreterare för årsstämman
§ 3  Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
§ 4  Godkännande av dagordningen
§ 5  Avprickning av röstberättigade medlemmar
§ 6  Fråga om stämman är behörigen kallad
§ 7  Styrelsen och revisorernas berättelse
§ 8  Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
§ 9  Beslut om disposition av resultat enligt den fastställda balansräkningen
§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
§ 11 Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmar
§ 12 Ersättning till styrelsen och revisorerna
§ 13 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
§ 14 Fastställande av årsavgift
§ 15 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
§ 16 Val av revisorer
§ 17 Val av ledamöter till valberedning
§ 18 Övriga frågor
§ 19 Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt.

Årsmöteshandlingar
Årets möteshandlingar består av 3 (tre) bilagor
Bilaga 1: Verksamhetsberättelse
Bilaga 2: Resultat- och Balansräkning
Bilaga 3: Styrelsens förslag till budget

Inga motioner inlämnade.

Välkomna!
Styrelsen Arnö Samfällighetsförening

Posted in Uncategorized

Vårstädning, kratta diken och granbarksborre

Ännu en fin uppslutning till vårstädningen! Cirka 40 personer gjorde våra områden fina genom nedtagning av stora granar vid Midsommarängen, slyrensning vid stora badplatsen m.m.

Styrelsen önskar att alla krattar  och samlar upp grenar och annat utmed dikena vid sina fastigheter så att avrinningen blir så bra som möjligt samt att grus krattas upp. Genom detta så kan vi förlänga tiden innan vi behöver fördjupa dikena samt lägga på nytt grus på vägarna.

Alla som har granar liggande efter vinterstormen uppmanas att avlägsna dessa. Vi har angrepp av Granbarksborre i våra områden så det är mycket viktigt att granar sågas upp och bortforslas så insektens möjlighet att föröka sig minimeras.
https://www.skogsstyrelsen.se/bruka-skog/skogsskador/insekter/granbarkborre/

Posted in Uncategorized

Vårstädning 13/4 kl 10:00

Då har vintern gått! Den 13/4 kl 10:00 – 13:00 samlas vi på Midsommarängen för att dela upp oss i arbetslag.
13:00 serveras det grillad lunch och eftersnack…

Ta med arbetshandskar och rensa-sly-verktyg.

Mycket välkomna!

Posted in Uncategorized

Höststädning

Till den årliga höststädningen kom cirka 40 personer som rensade sly, plockade grenar, sågade träd och gjorde fint inför vintern.

Före slyrensing vid Midsommarängen:

Efter:

Tack till alla som kom och gjorde vårt fina Arnö ännu finare!

 

Posted in Nyheter

Förnyelselagen av avtalsservitut

Förnyelselagen innebär att inskrivningen av avtalsservitut eller nyttjanderätter som har beviljats före 1 juli 1968 kommer att tas bort från fastighetsregistret. Har du fortfarande nytta av servitutet eller nyttjanderätten? Då ska du anmäla om förnyelse innan utgången av 2018, tänk på att göra din anmälan i tid.

De berörda fastigheterna är de som har ett avtalsservitut, en nyttjanderätt eller en avkomsträtt kopplat till sig. De fastigheter som inte berörs är de med officialservitut, inskrivning av tomträtt eller av vattenkraft och vattenreglering.

För att ta reda på vilken typ av servitut din fastighet har kan du använda e-tjänsten Min fastighet. Observera att vissa avtalsservitut och alla nyttjanderätter bara redovisas på den belastade fastigheten. Om du är osäker, kontakta Lantmäteriets Kundcenter så hjälper de dig att urskilja vilken slags rättighet du har.

Läs mer på Lantmäteriets hemsida.

Posted in Uncategorized

Följ oss på Instagram!

Vi har lagt upp ett låst Instagramkonto som heter arnosamf där vi delar bilder från gemensamma aktiviteter, påminnelser om aktiviteter men även annat som rör vårt fina Arnö.

Om ni har bilder att dela (första isen, spår av vildsvinen, vårtecken eller annat) får ni gärna kontakta någon i festkommittén så lägger vi upp bilden.

Leta upp oss och följ arnosamf på Instagram.

Posted in Uncategorized

Varning för vattenbrist + besparingstips

Det varma vädret medför en ökad belastning på vattenuttag.

Även om man har egen brunn tas vattnet från det gemensamma grundvattnet. Om grundvattnet tar slut är risken för saltvatteninträngning i brunnar hög och detta påverkar alla brunnar som ligger i närheten.

Information från Österåker kommun

Här kommer några tips hur man kan undvika att få sin brunn sinad pga av det låga grundvattnet.
——————————————————————————————————————————
Gör en plan hur du kan göra när vattenmängden är begränsad.
Diskutera igenom vad som blir verklighet med din brunn om du ignorerar verkligheten.
———————————————————————————————————————————

 • Fyll disk- och tvättmaskiner helt innan du kör dessa och använd kortprogrammet eller ta hem
  tvätten och tvätta hemma där du har kommunalt vatten.
 • Diska inte under rinnande vatten. Använd liten balja eller diskpropp.
 • Borsta inte tänderna under rinnande vatten. Fyll ett glas och stäng av vattenkranen
 • Duscha kort och tvåla in dig och duscha av snabbt. Bada ej i badkar!Fyll inga pooler med dricksvatten!
 • Tvätta inte bilen hemma utan i biltvätt.
 • Samla regnvatten i regntunnor och vattna blommorna med.
 • Kissa ute i det fria för att spola så lite som möjligt i vattentoaletten.
 • Sommartid är det svårt att få kallt vatten. Fyll en kanna med vattnet som kommer först och som har stått stilla i kranen och använd som disk- eller sköljvatten.
 • Fyll en tillbringare med vatten och ställ i kylen så blir dricksvattnet kallt och gott. Lägg t.ex. en myntakvist i tillbringaren med vatten. Fräscht och gott.
 • Om du diskar för hand använd diskvattnet som blir över till att skölja ur ex mjölk- filförpackningar m m.
 • Torka ur kladdiga paket med hushållspapper och använd diskvattnet för hand och torka ur med torkpapper/hushållspapper i stället för att skölja med vatten.

I normala fall när vi har hur mycket vatten som helst:
* gör vi av med ca 180 liter vatten per dygn och per person
* en läckande kran kan förbruka mellan 25-800 liter på ett dygn
* en rinnande toalett kan förbruka 200-1000 liter vatten på ett dygn
* en dusch på 3 minuter förbrukar mellan 30-50 liter. En dusch på 10 minuter 100-150 liter vatten
* ett badkar rymmer ca 150 liter vatten
* varje minut kranen rinner när du diskar eller borstar tänderna förbrukas mellan 3-6 liter vatten
* det går åt ca 50 liter vatten för en tvätt och ca 15 liter vatten för en disk

Det finns säkert mycket mera vi kan göra för att spara vatten så det är bara fantasin som sätter gränserna.

Posted in Nyheter