Vårstädning, kratta diken och granbarksborre

Ännu en fin uppslutning till vårstädningen! Cirka 40 personer gjorde våra områden fina genom nedtagning av stora granar vid Midsommarängen, slyrensning vid stora badplatsen m.m.

Styrelsen önskar att alla krattar  och samlar upp grenar och annat utmed dikena vid sina fastigheter så att avrinningen blir så bra som möjligt samt att grus krattas upp. Genom detta så kan vi förlänga tiden innan vi behöver fördjupa dikena samt lägga på nytt grus på vägarna.

Alla som har granar liggande efter vinterstormen uppmanas att avlägsna dessa. Vi har angrepp av Granbarksborre i våra områden så det är mycket viktigt att granar sågas upp och bortforslas så insektens möjlighet att föröka sig minimeras.
https://www.skogsstyrelsen.se/bruka-skog/skogsskador/insekter/granbarkborre/

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.