Midsommarfest

Kl. 10.00
Välkomna till Midsommarängen med famnen full av blommor så klär vi stången tillsammans och förbereder inför eftermiddagens festligheter!

Kl. 14.00
Börjar skrindan gå och hämtar upp barnen för skjuts till ängen.
Karta på skrindans färd kommer på Facebook.

Kl. 15.00 reser vi Midsommarstången

Därefter blir det;

  • Dans kring midsommarstången
  • Chokladhjul
  • Fiskdamm
  • Lotteri
  • Ta med jämna pengar, inga stora sedlar, Swish finns.
  • Lekar

Ta med egen kaffekorg.
Saft och vatten finns på ängen!

Har du möjlighet att skänka vinster till lotteriet går det bra att lämna dem till Bengt Ljungrell, Arnövägen 36 senast 15/6.
Vill du hjälpa till hör av dig till Bengt på tel; 070-692 11 43.

Efterfest…
Kl. 14.00 på midsommardagen samlas vi och städar och gör fint.

Hjärtligt välkomna önskar

Arnö samfällighetsförenings festkommitté

Posted in Uncategorized

Kurs i första hjälpen/hjärt-lungräddning

Styrelsen har tillsammans med Lottie Rimeslåtten tagit fram en plan i syfte att förstärka kunskapen i samfälligheten om första hjälpen och hjärt-lungräddning (HLR), initiera ett nätverk av personer med kunskap i HLR samt införskaffa och utbilda i handhavandet av en hjärtstartare.

Läs vidare på denna länk: hlr_2024

/Styrelsen

Posted in Uncategorized

Hundar inom samfälligheten

För det mesta hålls hundar under bra kontroll och uppsikt inom vår samfällighet och är trevliga att möta. Vi vill dock påminna om att hundar är förbjudna att vistas på badplatserna samt kopplingstvånget.

Hundar förbjudna vid badplatserna

Tyvärr har det inträffat att hundar har skrämt personer som vistas på våra badplatser. För att det inte ska bli några fler anmälningar samt av hygieniska skäl påminner vi om förbudet mot hundar att vistas på badplatserna enligt våra trivselregler.

Skyltar vid respektive badplats kommer att påminna om denna trivselregel som är ständigt aktuell. Skyltarnas placering markerar varifrån hundar inte har tillträde.

Informera även dina besökare om vad som gäller.

En påminnelse om att hundar ska hållas kopplade mellan 1 mars till 20 augusti

Mellan den 1 mars till 20 augusti ska alla hundar, oavsett ras och kontroll, hållas kopplade och hindras från att springa lösa i naturen. Orsaken till kopplingstvånget är att värna om de vilda djur som finns inom området och som föder ungar under perioden.

Styrelsen

Posted in Uncategorized

Kallelse till ordinarie årsstämma 25 maj

Tid: Lördag 25 maj 2024 klockan 11.00
Plats: Granliden folkpark, Linanäsvägen 49, Ljusterö
www.gransliden-ljustero.se

Årsstämma med sedvanliga punkter enligt dagordning. Två motioner har inkommit som kommer att behandlas på stämman.
Dagordning, ekonomiska rapporter, budgetförslag för 2024, motioner och verksamhetsberättelse finns att hämta här på vår hemsida https://www.arnosamf.se/

Vid frågor kontakta ordförande Sven-Åke Lööv ordf@arnosamf.se eller sekreterare Eva Håkansson sekr@arnosamf.se

Fika serveras i samband med mötet

Bilagor:
Kallelse till ordinarie årsstämma
Agenda årsmötet 2024
Verksamhetsberättelse 2023 final
Res å balansräkning 2023
Budgetförslag 2024 MiS
Motioner till årsstämman

Välkomna hälsar styrelsen

Posted in Uncategorized

Vårens städdag lördag den 20 april klockan 10-13

Som tidigare annonserats ska vi rensa sly, bränna gammalt ris och göra snyggt i vår gemensamma natur inom samfälligheten lördag 20 april.

Ta med arbetshandskar, grensax, kratta och annat lämpligt verktyg.
Samling på midsommarängen klockan 10.00 där vi delar in oss i arbetslag.

Städdagen avslutas med korvgrillning klockan 13.00.

Välkomna / Styrelsen

Posted in Uncategorized

Diverse bra saker att känna till

Ändrad postadress till Arnö Samfällighetsförening
Nu har vår samfällighetsförening fått en egen postadress som inte är kopplad till någon enskild person.

Adressen är:
Arnö Samfällighetsförening
Tuskövägen 49
184 97 Ljusterö

Dit går nu all post till föreningen som också har en egen brevlåda i korsningen Tuskövägen-Arnövägen.
Brevlådan på boden vid midsommarängen finns dock kvar.
Nya mejladresser till styrelsen
För att alla ska kunna nå rätt befattningshavare i styrelsen på ett enklare sätt har vi ändrat mejladresser så att namnen är borttagna och ersatta av respektive persons uppdrag/funktion. Därmed blir det enklare att nå den man söker utan att behöva veta namnet samt att det förenklar när föreningen byter styrelsemedlemmar.

Nu är mejladresserna:
ordf@arnosamf.se – går till Sven-Åke Lööv
kassor@arnosamf.se – går till Hans-Olov Bornemann
sekreterare@arnosamf.se – går till Eva Håkansson
ledamot@arnosamf.se – går till Bengt Ljungrell
vagansvarig@arnosamf.se – går till Michael Säfstrand

Angrepp av granbarkborrar
Flera av oss har granar på våra tomter som genom åren har blivit angripna av granbarkborrar, tappat barr och bark och möjligen brutits av/blåst ner.
På våra gemensamma marker har vi fått angrepp av granbarkborre i första hand i området mellan Arnövägen och Arnö mellanväg. Det finns angripna träd spridda över hela området men framförallt i den västra delen, mot Ljusterövägen.

Styrelsen har varit i kontakt med Skogsstyrelsen för att få råd om möjligheten att motverka fortsatta angrepp och omhändertagande av redan angripna träd.
Deras kommentar och erfarenhet var att det inte är möjligt att förebygga fortsatt spridning av granbarkborren genom att fälla icke angripna granar eller med hjälp av några fällor som finns på marknaden.

Den 12 oktober hade styrelsen besök av en representant från Mellanskog som inspekterade allmänningen mellan Ljusterövägen, Arnö Mellanväg och Arnövägen. Hon konstaterade att det finns många angripna granar och gav rådet att man trots det inte nödvändigtvis behöver ta bort samtliga angripna träd. Däremot föreslog hon att man ska ta bort de träd som är angripna och som riskerar att falla och ställa till problem för vägar, bostäder eller el-ledningar.
Mellanskog kan inte göra det här arbetet eftersom våra luftburna el-ledningar gör att de inte kan använda sina stora maskiner. Förslag är att kontakta en entreprenör med mindre maskiner varvid Mellanskog kan köpa de träd som transporteras ut ur skogen.

Styrelsen kontaktar nu möjliga entreprenörer för att få fram ett kostnadsförslag för arbetet inkluderat uttransport och borttransport av både stammar och ris. En viss gallring av skogen ska också diskuteras i sammanhanget.
Enskilda fastighetsägare har angripna träd på sina marker svarar själva för att träden tas omhand.

Träd över el-ledningarna
På flera ställen inom vår allmänning och på enskilda fastigheter har det fallit ner träd på el-ledningarna. Ansvaret för att ta bort dem ligger på E.on som ägare av ledningsnätet.
Det är bra att varje medlem som ser att träd ligger på el-ledningarna anmäler det till E-on men också till styrelsen. Flera av oss i föreningen har var för sig anmält till E.on att träd ligger på en ledning men återkopplingen från E.on har dröjt eller uteblivit.
https://www.eon.se/el/stromavbrott/felanmalan-elutrustning

Eftersom det finns flera träd på el-ledningarna på olika ställen i området är det bra om alla kan rapportera även till styrelsen om ni har anmält till E.on, deras respons samt och om/när de kommer till området för åtgärder. Möjligheten finns då att E.on kan röja på alla ställen samtidigt där det behövs om det i området finns en samlad kunskap om var alla nedfallna träd finns.
Skriv några rader till Bengt Ljungrell, ledamot@arnosamf.se

Datum för vårens städdag och årsmöte
Städdag – lördag den 20 april klockan 10.00-13.00.
Samling på midsommarängen med lämplig utrustning. Dagen avslutas med korvgrillning.

Årsmöte – lördag 25 maj klockan 11.00 på Granliden.

Mvh/Styrelsen

Posted in Uncategorized

Ved att hämta…

Under städdagen och även efteråt har en del träd tagits omhand på allmänningen. Det medför att finfin ved finns att hämta för de som önskar vid stigen/spången längst in i Norrviken samt en del även bakom busskuren vid Tuskövägen.

Styrelsen

Posted in Nyheter

Efter sol och bad…

Vid badplatsen på Arnövägen finns det en hel del rester från sommarens aktiviteter. Ett flertal fiskeredskap med linor och krokar, sol- och campingstolar, uppblåsbara brädor och flytetyg, badshorts, strandleksaker, kniv och mycket annat.
Den som vill hämta upp sina saker får göra det de närmaste dagarna alternativt be någon granne att hämta dem / meddela här på forumet vilka saker som ni vill ska sparas så läggs de undan och kan hämtas snarast.
Många av de saker som lämnats kvar är en fara för djur och barn och i slutet av veckan kommer det som finns kvar vid badet att köras till Brännbackens kompostanläggning.

Styrelsen

Posted in Nyheter

Höstens städdag lördag den 14 oktober klockan 10-13

Vi rensar sly, bränner gammalt ris och gör snyggt i vår gemensamma natur.

Ta med arbetshandskar, grensax, kratta och annat lämpligt verktyg.
Samling på midsommarängen klockan 10.00 där vi delar in oss i arbetslag.

Städdagen avslutas med korvgrillning klockan 13.00.
Välkomna / Styrelsen

 

Posted in Nyheter

Grillfest 19 augusti

Välkommen till grillfesten 19 augusti!

Vi börjar med att resa tälten och förbereda kvällen kl 14:00 på midsommarängen.

Grillarna tänds cirka kl. 18 så efter det kan er medtagna middag börja värmas.

Du som har idéer om kvällen eller vill hjälpa till med förberedelserna är välkommen att höra av dig till Bengt på tel 070-692 11 43, gärna så snart som möjligt.

Dagen efter den 20/8 kl 14:00 plockar vi i ordning och städar vi upp efter festen.

Posted in Nyheter