Midsommarafton & grillfest 2020

Under rådande situation och med bestämmelserna kring folksamlingar ser vi oss tyvärr tvungna att ställa in årets midsommarfirande. Vi hoppas på att vi får fira midsommar tillsammans 2021.

Vi hoppas också på att årets grillfest kan bli av lördagen den 25 juli.
Vi återkommer med besked och mer info kring det senare.

Frivilliga till festkommittén är alltid välkomna, prata med någon av oss!

Hälsningar
Arnö samfällighetsförenings festkommitté

Posted in Nyheter

Årsmöte framflyttat till 26 juli

Pga. Coronaepidemin och förbudet på folksamlingar på över 50 personer, så har styrelsen beslutat att flytta fram årsmötet.

Det nya datumet är 26 Juli kl 11:00 men platsen är ändrad till vår egna ”midsommaräng”.
Tag  gärna med stol. Kom bara en person per fastighet för att hålla ner antalet under 50 personer.

Motioner lämnas in senast 1 maj.

Välkomna!

/Styrelsen

Posted in Uncategorized

Vårstädning 2020 inställd

Vårstädningen är inställd pga. Coronaepidemin enligt beslut av styrelsen.

Vi kan alla ändå bidra till underhållet genom att rensa diken från grenar och småskräp utanför er fastighet.

/Staffan

Posted in Uncategorized

Vårstädning och vägstatus

Vintern har varit mild än så länge, och det har gjort att vägarna är mjuka av all välbehövlig nederbörd. Då vägarna är då ömtåliga så önskar styrelsen att man ska tänka på att inte ta ut för tunga fordon som gör att vägarna går sönder då deras bärighet är dålig nu. Stäm av med vägansvariga Michael Säfstrand om ni har frågor.

Vi ses väl till vårstädningen den 28 mars kl 10:00 på Midsommarängen?
Ta med arbetshandskar och lämpliga verktyg för slyrensing och mindre träd. Kanske en kratta också. Städdagen avslutas med sedvanlig korvgrillningslunch.

Välkomna!
/Styrelsen

Posted in Nyheter

Höststädning 19/10

Välkommen lördag 19/10 kl 10:00 – 13:00 med samling på midsommarängen.

Ta med kratta, grensax och såg så hjälps vi åt med att ta ner sly och annat.

Då vi har ett flertal träd på våra allmänningar som har fallit men inte lagt sig på marken har vi engagerat en entreprenör som utför detta arbete eftersom detta kräver erfarenhet av avancerat skogsarbete. Sker främst ute på samfälligheten på Arnö udd på vardagar under hösten.

Vi har gemensam lunch kl 13:00.

Välkommen!

/Styrelsen

Posted in Nyheter

Jakt av vildsvin och rådjur

Vi kommer få hjälp av en jägare under hösten att jaga vildsvin och rådjur på samfällighetens mark. Flera fastigheter har fått sina gräsmattor och trädgårdar upprivna eftersom vildsvins- och råddjursstammen tyvärr har vuxit sig för stor på Ljusterö.

När jakt utförs så kommer det markeras med skyltar ute vid vägarna.
Start under helgen 4/10.

Posted in Uncategorized

Grillfest fredag 26:e juli

Kl 15:00 förberedelse inför kvällen.
Vi möts på midsommarängen och hjälps åt att bygga ihop tält och ställa i ordning inför kvällen.
Ta med er egna bord och stolar!

Cirka kl 15:30 – 16:00 (när tälten är uppe) startar Lilla Arnöloppet för alla barn. 🏆 😅
Start och målgång på midsommarängen. Distanserna är 500 m eller 1800 m, det är valfritt vilken sträcka man vill springa. Alla som inte springer hejar givetvis på!

Kl 18:00 börjar festen. Vi börjar med välkomstbål, tipsrunda och 3-kamp.
Från ca kl 19 börjar vi äta. Tag med egen mat, dryck, kaffe, tallrikar, glas etc (ta gärna plastglas så slipper vi eventuella glassplitter på ängen).

Det blir pilkastning, spiktävling (vi tar swish) och dans så länge benen orkar.
Har du ett instrument och är spelsugen, ta gärna med!

Kl 11:00 dagen efter (på lördagen) träffas vi igen för att tillsammans städa och återställa allting.

Varmt välkomna, hälsningar Arnö Samfällighetsförenings festkommitté

Posted in Uncategorized

Midsommarfirande

Hjärtligt välkomna till det traditionsenliga Midsommarfirandet!
Läs vidare under fliken ”Midsommar 2019”.

Nu finns protokoll från årets stämma under fliken ”Styrelsen”.

 

Posted in Uncategorized

Inbjudan årsmöte 18/5

Välkomna till årsmöte 18 maj kl 11.00 på Granliden.

Årsstämmans öppnande
§ 1  Val av ordförande för årsstämman
§ 2  Val av sekreterare för årsstämman
§ 3  Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
§ 4  Godkännande av dagordningen
§ 5  Avprickning av röstberättigade medlemmar
§ 6  Fråga om stämman är behörigen kallad
§ 7  Styrelsen och revisorernas berättelse
§ 8  Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
§ 9  Beslut om disposition av resultat enligt den fastställda balansräkningen
§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
§ 11 Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmar
§ 12 Ersättning till styrelsen och revisorerna
§ 13 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
§ 14 Fastställande av årsavgift
§ 15 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
§ 16 Val av revisorer
§ 17 Val av ledamöter till valberedning
§ 18 Övriga frågor
§ 19 Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt.

Årsmöteshandlingar
Årets möteshandlingar består av 3 (tre) bilagor
Bilaga 1: Verksamhetsberättelse
Bilaga 2: Resultat- och Balansräkning
Bilaga 3: Styrelsens förslag till budget

Inga motioner inlämnade.

Välkomna!
Styrelsen Arnö Samfällighetsförening

Posted in Uncategorized

Vårstädning, kratta diken och granbarksborre

Ännu en fin uppslutning till vårstädningen! Cirka 40 personer gjorde våra områden fina genom nedtagning av stora granar vid Midsommarängen, slyrensning vid stora badplatsen m.m.

Styrelsen önskar att alla krattar  och samlar upp grenar och annat utmed dikena vid sina fastigheter så att avrinningen blir så bra som möjligt samt att grus krattas upp. Genom detta så kan vi förlänga tiden innan vi behöver fördjupa dikena samt lägga på nytt grus på vägarna.

Alla som har granar liggande efter vinterstormen uppmanas att avlägsna dessa. Vi har angrepp av Granbarksborre i våra områden så det är mycket viktigt att granar sågas upp och bortforslas så insektens möjlighet att föröka sig minimeras.
https://www.skogsstyrelsen.se/bruka-skog/skogsskador/insekter/granbarkborre/

Posted in Uncategorized