Ved att hämta…

Under städdagen och även efteråt har en del träd tagits omhand på allmänningen. Det medför att finfin ved finns att hämta för de som önskar vid stigen/spången längst in i Norrviken samt en del även bakom busskuren vid Tuskövägen.

Styrelsen

Posted in Nyheter

Efter sol och bad…

Vid badplatsen på Arnövägen finns det en hel del rester från sommarens aktiviteter. Ett flertal fiskeredskap med linor och krokar, sol- och campingstolar, uppblåsbara brädor och flytetyg, badshorts, strandleksaker, kniv och mycket annat.
Den som vill hämta upp sina saker får göra det de närmaste dagarna alternativt be någon granne att hämta dem / meddela här på forumet vilka saker som ni vill ska sparas så läggs de undan och kan hämtas snarast.
Många av de saker som lämnats kvar är en fara för djur och barn och i slutet av veckan kommer det som finns kvar vid badet att köras till Brännbackens kompostanläggning.

Styrelsen

Posted in Nyheter

Höstens städdag lördag den 14 oktober klockan 10-13

Vi rensar sly, bränner gammalt ris och gör snyggt i vår gemensamma natur.

Ta med arbetshandskar, grensax, kratta och annat lämpligt verktyg.
Samling på midsommarängen klockan 10.00 där vi delar in oss i arbetslag.

Städdagen avslutas med korvgrillning klockan 13.00.
Välkomna / Styrelsen

 

Posted in Nyheter

Grillfest 19 augusti

Välkommen till grillfesten 19 augusti!

Vi börjar med att resa tälten och förbereda kvällen kl 14:00 på midsommarängen.

Grillarna tänds cirka kl. 18 så efter det kan er medtagna middag börja värmas.

Du som har idéer om kvällen eller vill hjälpa till med förberedelserna är välkommen att höra av dig till Bengt på tel 070-692 11 43, gärna så snart som möjligt.

Dagen efter den 20/8 kl 14:00 plockar vi i ordning och städar vi upp efter festen.

Posted in Nyheter

Midsommarfirande 2023

Årets midsommarfirande samlade uppskattningsvis 200-300 deltagare som reste midsommarstång, dansade och lekte, deltog i tipsrunda och fiskdamm, dragkamp och säcklöpning, slog i spik, tumlade runt i hoppborgen och deltog i lotterier och övriga aktiviteter.

Firandet hade inte varit möjligt om inte Arnö Samfällighetsförenings festkommitté, trotjänare i föreningen som alltid bidrar med tid och arbete samt övriga som engagerade sig i förberedelser och genomförande. Ett stort tack till er alla samt tack för bidrag till priser och vinster till lotterier och tävlingar.

Ett särskilt varmt tack till Bengt Ljungrell som ansvarade för planering, förberedelser och genomförande av dagen.

/Styrelsen

Posted in Nyheter

Skärpt eldningsförbud råder!

Inför den kommande Midsommarhelgen och sommarens ledighet kommer många att vistas i vårt område.

Det är av största vikt att följa Länsstyrelsens beslut om att det gäller skärpt eldningsförbud i hela Stockholms län från och med den 12 juni. Förbudet gäller tills vidare.

Läs vidare i detta dokument vad som gäller enligt kommunen och länstyrelsens regler och samfällighetens rekomendationer: Skärpt eldningsförbud råder

/Styrelsen

Posted in Uncategorized

Årsmötesprotokoll 2023

Då årsmötesprotokollet klar och finns under fliken ”Styrelsen”.

Eller klicka på denna länk...

Posted in Nyheter

Varning för vattenbrist + besparingstips

Det varma vädret medför en ökad belastning på vattenuttag.

Även om man har egen brunn tas vattnet från det gemensamma grundvattnet. Om grundvattnet tar slut är risken för saltvatteninträngning i brunnar hög och detta påverkar alla brunnar som ligger i närheten.

Gör en plan hur du kan göra när vattenmängden är begränsad.
Diskutera igenom vad som blir verklighet med din brunn om du ignorerar verkligheten.

Här kommer några tips hur man kan undvika att få sin brunn sinad pga av det låga grundvattnet.

 • Fyll disk- och tvättmaskiner helt innan du kör dessa och använd kortprogrammet eller ta hem
  tvätten och tvätta hemma där du har kommunalt vatten.
 • Diska inte under rinnande vatten. Använd liten balja eller diskpropp.
 • Borsta inte tänderna under rinnande vatten. Fyll ett glas och stäng av vattenkranen
 • Duscha kort och tvåla in dig och duscha av snabbt. Bada ej i badkar.
 • Fyll inga pooler med dricksvatten.
 • Tvätta inte bilen hemma utan i biltvätt.
 • Samla regnvatten i regntunnor och vattna blommorna med.
 • Kissa ute i det fria för att spola så lite som möjligt i vattentoaletten.
 • Sommartid är det svårt att få kallt vatten. Fyll en kanna med vattnet som kommer först och som har stått stilla i kranen och använd som disk- eller sköljvatten.
 • Fyll en tillbringare med vatten och ställ i kylen så blir dricksvattnet kallt och gott. Lägg t.ex. en myntakvist i tillbringaren med vatten. Fräscht och gott.
 • Om du diskar för hand använd diskvattnet som blir över till att skölja ur ex mjölk- filförpackningar m m.
 • Torka ur kladdiga paket med hushållspapper och använd diskvattnet för hand och torka ur med torkpapper/hushållspapper i stället för att skölja med vatten.

Det finns säkert mycket mera vi kan göra för att spara vatten så det är bara fantasin som sätter gränserna.

Posted in Nyheter

Midsommarfest 23/6

Kl. 10.00
Välkomna till Midsommarängen med famnen full av blommor så klär vi stången tillsammans.

Kl. 15.00
Reser vi stången tillsammans och därefter…

Dans kring midsommarstången
Lekar för stora och små
Lotterier, ta med småpengar eller betala med swish.
Fiskedamm för de mindre
Dragkamp, bilda ett lag på 8 personer
Saft till barnen finns på plats

Alla tar med sig en egen picknickkorg med fika och gott humör!

Har du möjlighet att skänka vinster till lotteriet går det bra att lämna dem till Bengt Ljungrell, Arnövägen 36 senast 17/6.
Vill du hjälpa till hör av dig till Bengt på tel; 070-692 11 43.

Hjärtligt välkomna önskar
Arnö samfällighetsförenings festkommitté

 

Posted in Uncategorized

Kallelse årsmöte 20 maj

Midsommarängen lördag 20 maj kl. 11:00
Bilagor finns tillgängliga på www.arnosamf.se samt kommer att finnas på plats från kl. 10.00 på mötesdagen.
Medtag gärna egen stol om ni bor nära eller har möjlighet till det.

Dagordning

Årsstämmans öppnande

 • 1 Val av ordförande för årsstämman
 • 2 Val av sekreterare för årsstämman
 • 3 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
 • 4 Godkännande av dagordningen
 • 5 Avprickning av röstberättigade medlemmar
 • 6 Fråga om stämman är behörigen kallad
 • 7 Styrelsen och revisorernas berättelse
 • 8 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 • 9 Beslut om disposition av resultat enligt den fastställda balansräkningen
 • 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • 11 Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmar
 • 12 Ersättning till styrelsen och revisorerna
 • 13 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
 • 14 Fastställande av årsavgift
 • 15 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
 • 16 Val av revisorer
 • 17 Val av ledamöter till valberedning
 • 18 Övriga frågor
 • 19 Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt

Bilaga1-Verksamhetsberättelse 2022
Bilaga2-Revisionsberättelse_2022
Bilaga3-RRoBR 2022
Bilaga4-Styrelsens förslag till budget 2023

30 km/tim för alla fordon.
Våra vägar slits av fordon i hög hastighet då det skapar ”tvättbräde” och sliter bort sanden som binder ihop vägen. Vi har noterat att det är främst hantverkare som kör i hög fart och uppmanar därför medlemmar som tar in hantverkare att prata med dom så hantverkarna förstår och följer vår rekommendation på 30 km/tim.

Alla medlemmar/fastigheter måste ha sitt husnummer utsatt/märkt vid infarten.
Det måste finnas ett husnummer (t.ex. Arnövägen 30 ska ha siffran 30 vid infarten) tydlig och synligt vid infarten till tomten. Räddningstjänsten, polis och andra transporter behöver se husnummer för att hitta rätt, även i mörkret. Dom har inte uppgifter om fastighetsnummer.

Vägtrummor under garageinfarten till våra fastigheter.
Fastighetsägaren äger sin infart och måste stå för kostnaden om infarten/trumman ska renoveras/bytas ut. Vägtrummans diameter skall vara minst 200 mm och inte längre än 6-8 meter.

Underhållet/skötseln som exempelvis spolning och rengöring av trumman står vägföreningen för. Därför är det viktigt att varje medlem/fastighetsägare sköter sina infarter/diken löpande och håller trumman fri och ren från löv och skräp. Även dikena framför fastigheterna skall hållas rena från löv och grenar. Vid ombyggnation av infart kontakta först föreningens vägansvarig för konsultation.

Mvh/Styrelsen

Posted in Nyheter